MENU
LINK JOURNAL


JASAPUSPERTI


writing service bachelor
: PEMANFAATAN FERMENTASI LIMBAH ORGANIK TERNAK AYAM SEBAGAI SUMBER PROTEIN BAGI KELANGSUNGAN HIDUP DAN PERTUMBUHAN IKAN NILA MERAH (Oreochromis Niloticus)
: Fermentasi, Limbah Organik
: Narto,Sri Mulatsih,Ninik Umi Hartanti
: STRATEGI PEMBANGUNAN PERIKANAN DAN KELAUTAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
:
:
:
:
Kembali